Sözcük Türleri Testi (Karma)
Soru 1

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad tamlama­sı ya da sıfat tamlaması yoktur?

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anla­mı bir sıfatla sağlanmıştır?

Soru 3

(I) Parfümün başkenti Paris sayılsa bile ilk parfü­mü Mısırlı rahiplerin ürettiği sanılıyor. (II) O za­mandan bu yana şişelerin içinden çok parfüm aktı. (III) Kalitesini tutturan markalar, neredeyse mücevher değerinde. (IV) Tanınmış markaların parfümlerinin gramı için servet ödemek gereki­yor. (V) Büyük firmaların parfümden elde ettiği gelir, orta ölçekli ülkelerin bütçesine ulaşıyor. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır?

Soru 4

Tür adları, ya aynı türden tek varlığı ya da o tü­rün tüm bireylerini anlatacak şekilde kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tür adı o türün tümünü kapsayacak şekilde kullanılmamıştır?

Soru 5

Nereye dönsem içimdesin
Dünya kirpiklerinin arası

Bu  dizelerle  ilgili  olarak  aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 6

"Bu bölgeye kışın da turist gelir." cümlesinde­ki "kışın" sözcüğünün görevce özdeşi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde yüklemin anlamı­nı durum bakımdan etkileyen bir sözcük vardır?

Soru 8

(I) Gölün iklimi ılımandır. (II) Gölün çevresini boy­dan boya bağ, bahçe ve meyvelik. (III) İçi dersen balık kaynıyor. (IV) 21 çeşit balık yaşıyormuş göl­de. (V) Göçmen kuşlar, burada soluklanıp karın­larını doyurmadan yollarına devam etmiyor. (VI) Anlaşılan, kuşlar ağzının tadını biliyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gilerinde sıfat tamlaması vardır?

Soru 9

Türemiş sıfatlar, adlarla fiillerin kök ya da göv­delerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla yapılmış sıfat vardır?

Soru 10

Bulut bulut düşünceler içinde vatanım Her şey, her şey seni sevmekte Elbet üstünde yaşamak kadar güzeldir Uğrunda ölmek de

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut bir ad, somut bir anlam kazanmıştır?

Soru 12

Türkiye! Türkiye! Çok gülmüş çok ağlamış Sabırlı, bağrı yanık insanlar memleketi 

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?