Sözcük Türleri Testi (Karma-3)
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapıca hem de zamanca bileşik bir eylem kullanılmış­tır ? 

Soru 2

Bütün hazları tattım, kitapları okudum
Ah, kandırmadı; kaçmak, kurtulmak istiyorum.
Gideceğim, ey gemi, bilinmedik ellere
Kalbim, gemicilerin şarkısını dinle

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki eylem kiplerin­den hangisine örnek yoktur?

Soru 3

Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde
Gözlerin uzun uzun, karanlığa dalarsa
Bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde
Ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa
Bil ki seni düşünüyorum.

Yukarıdaki parçada geçen aşağıdaki sözcük­lerden hangi ikisinin türü diğerlerinden farklı­dır?

Soru 4

Bu treni ilk kim nasıl gördü, duydu - - - - okudu kimse öğrenemedi - - - - herkesin emin olduğu tek bir şey vardı: Bunun çocuklarını uyutmak için çok güzel bir masal olması. Gerçek olup olmaması - - - - yetişkinlerin umrunda - - - - değildi, onlar zaten hayal kurmayı çoktan unutmuşlardı.

Aşağıdaki bağlaçlardan hangisi bu parçadaki boşluklardan herhangi birine getirilemez?

Soru 5

I. Gerek babam gerek annem subay olmamı çok istemişlerdi.
II. Sınavı kazanamazsam ya askere giderim ya bir işe girerim.
III. Dediğin şiiri biliyorum; hatta ezbere okuyabilirim.
IV. Muhasebe müdürü keçileri kaçırdı demek ki şirketin durumu kötü.

Yukarıdaki cümlelerde kullanılan bağlaç türle­ri arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur?

Soru 6

“ile" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmamıştır? 

Soru 7

Ünlemler çekim eki aldıklarında ya da cümlenin bir ögesi olduklarında genellikle ünlem değerini yitirir, adlaşırlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek bir kullanım vardır?

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat öbeği­nin görevi diğerlerinden farklıdır?

Soru 9

Kimi ünlemler, aslında ad, sıfat, zarf ya da eylem oldukları halde, cümlede ünlem değeri kazanmıştır.

Aşağıdakilerin hangisinde, gerçekte eylem ol­duğu halde, cümlede ünlem değeri kazanmış bir sözcük vardır?  

Soru 10

I. Sucuk gibi ıslanmıştı kedicik.
II. Bu çocuk korku nedir bilmez.
III. Onu eğlendirmek için her şeyi yaptık.
IV. Bizim bölük törene katılamayacakmış.

Bu cümlelerde aşağıdaki ad türlerinden han­gisinin örneği yoktur?