Sözcükte Anlam Testi 1
Soru 1

Divan şiiri; amacı düşündürmek olmayan, duyguları
         I                                      II                                     III
araç diye kullanan, gerçeğe yüz çevirmiş, sözcüklerle
                                                             IV
yapılan bir oyundur. Bakarsınız bir ozan, bir gazelin
                           V
ilk beytinde söylediğinin karşıtını söyleyiverir ikinci beytinde.
Bu parçadaki numaralı sözcüklerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 2

I.   Sanırım bu sene satışlar beklediğimiz gibi iyi gitmiyor.
II.  Konuşmalardan anladığım kadarıyla yanlış kitaplar okuyoruz.
III. Daha önce onlarla tam üç kez görüştüm.
IV. Öyle tahmin ediyorum ki bunlar akşama ancak gelir.
V.  Yalnızca ve yalnızca iki kişi kalmıştık koca sınıftan.
Yukarıda altı çizili sözlerden hangi ikisi birbiriyle yakın anlamlıdır?

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?

Soru 5

Bir düşünce akımının kaynaklarını tüm imkânlarıyla saptamak, hele bu saptamanın doğruluğu üzerinde herkesin birleşmesini sağlamak olanaksız değilse de zor iştir.
“Kaynak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde “gibi” sözcüğü cümleye zaman anlamı katmıştır?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler kullanılmıştır?

Soru 8

Bilim yan tutmaz, deriz. Öyle olması gerekir. Fakat doğa bilimleri dışında bilim adamlarının, yansız davrandıklarını söyleyemeyiz. Yalnız, onların dilini biraz ağdalı bulduğumuzu saklamayacağız. Her bilim adamı, kültür ve uygarlık söz konusu olunca kendi ulusunu önde görmek ve göstermek eğilimindedir.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin yerine sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilebilir?

Soru 9

Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır?

Soru 10

Bir süre sonra kontrollere günaşırı gitmeye başladı.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

Soru 11

“Tutmak” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “uygun gelmek, çelişmemek” anlamında kullanılmıştır?

Soru 12

“Karanlık” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 13

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?