Sözcükte Anlam Testi 3
Soru 1

Güzeller alsa çevresini,
Güller bitse bastığı yerde
"Almak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi-sinde yukarıdaki anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 2

Bugün hiçbir ulusun yazını sadece kendi dünyası ile yetinemez. Bizim yazarlarımızın da okuyucularımız ç gibi dünya edebiyatı ile senli benli olmaları gerekiyor. Yoksa dünyayı her geçen gün daha fazla bilmeye başlayan bunca okuru nasıl doyurabilirler?
Parçada geçen "senli benli olmaları" sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

O, Ankara'ya bizim gibi trenle gitmeyecekmiş; keyfi bilir.
Altı çizili bölümün anlamı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

Soru 5

Bu insanları soğuktan ve açlıktan kurtarmak için bir çıkar yol bulmak lazım.
Altı çizili sözün anlamı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?

Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde "kesmek" sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? (Anlam / Kullanım)

Soru 7

Bu dönemde kitap okumanız çok önemlidir; kitap okumayı sakın zaman kaybı olarak görmeyin.
Altı çizili sözcüğün cümleye kazandırdığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Soru 8

Radyoda şiir okuyan sanatçının sesi bana yabancı gelmedi.
Altı çizili sözün anlamı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?

Soru 9

Öylesine kendini beğenmiş biri ki, ona burada adam beğendiremiyoruz.
Altı çizili bölümün anlamı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?

Soru 10

Buradaki konuşmalarınıza dikkat edin; sizin anla-tacağınız her şeyi, bazıları bire bin katarak ---- mahalle halkına yetiştirir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

Soru 11

Büyük sanat adamları, daima, bulundukları toplumun ilerisinde yaşamışlar, bu yüzden yapıtları kendi çağlarında pek ilgi görmemiştir.
Altı çizili sözle, sanatçıların hangi yanı vurgulanmak istenmiştir?

Soru 12

İkide bir basit ilaçlardan içiyor; aklı sıra, bizi hasta olduğuna inandıracak.
Altı çizili sözün anlamı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?

Soru 13

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "erken" sözcüğü "alışılan zamandan önce" anlamında kullanılmıştır?

Soru 14

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer alan altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır?