Sözcükte Anlam Testi 5
Soru 1

I.Fırtına, ülkenin batı bölgelerini vurdu.

II. Küskünlüğünden kendini yollara vurdu.

III. Çocuğun öfkesi gözlerine vurmuştu.

IV. İlk atışta hedefi vurdu.

V. Arka dişindeki ağrı bir süre sonra bütün dişlerine vurdu.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerindeki "vurmak" sözcüğü, anlamca birbirine en yakındır?

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ad aktarması" vardır?

Soru 3

Aşağıdaki cümlenin hangisinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

1-Onunla tekrar görüştük, her alanda iş birliği yapmayı kararlaştırdık.

2-Kolunda bir küçük yara vardı, keskin bir acı hissetti.

3-Onun tarafsız yorumları sayesinde toplantıdan tutarlı kararlar çıktı.

4-Bir takım eksiklerimiz olduğunu belirtti, bunları ortaya koydu.

5-İşlemler sabah saatlerinde başladı, akşama kadar sürdü.

Soru 4

I. Zamanında yetiştin, tehlikeden kurtardın bizi.

II. Her şeyin zamanında yapılması gerekir.

III. Onun zamanında böyle şeyler gündeme bile gelmezdi.

IV. Bunları, zamanında düşünmen gerekmez miydi?

V. Zamanında böyle karar vermiş olmasaydı, şimdi rahat edemezdi.

Yukarıda Numaralanmış cümlelerin hangisinde "zamanında" sözcüğü "dönem, devir" anlamında kullanılmıştır?

Soru 5

I. Çevirilerinde yazarın üslubu bağlı kalmaya özen gösteriyor.

II. Yaptığı sağduyulu açıklamalarla beğeni topladı.

III. Önerilerimizi ciddiyetle dinledi, her ayrıntıya ilgi gösterdi.

IV. Görüşleri özellikle genç sanatçılar arasında alıcı buldu.

V. Gazete yayımlanan röportaj farklı kesimlerden sert tepkiler aldı.

Bu cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler, anlamca birbirine en yakındır?

Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde "sürmek" sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?

Soru 7

I. Nasıl olsa bizim haklı olduğumuzu o da görecek.

II. Her nedense onunla yıldızımız bir türlü barışmadı.

III. Her şeye rağmen yaşama sevincini kaybetmedi.

IV. Bu işin sorumlusu er yada geç ortaya çıkarılacak.

V. Dün olanları enine boyuna düşündüm.

Numaralanmış ümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır?

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki tırnak işareti içerisine alınmış sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

Soru 9

Somutlaştırma, soyut bir durumu somut ifadelerle anlatmaktır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde somutlaştırma söz konusu değildir?

Soru 10

I. Treni kaçırmıştık, neyse ki biletleri iade edebildik.

II. Çok dil döktük, gelgelelim onu yolundan çeviremedik.

III. Faturaları yatırmayı yine unutmuş halbuki dün ona hatırlatmıştım.

IV. Sporun önemini biliyorum ancak spor yapmak için zaman ayıramıyorum.

Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır?

Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan tüm sözcükler gerçek anlamlıdır?

Soru 12

Sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamına “mecaz anlam” denir.

Buna göre “dokunmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 13

Bir büyüsü olmalıdır hayatın; bitmeyen bir tutku gibi, bir an hayallere dalmak gibi, kaptırıp kendini bir şeyler yazmak gibi. Böyle bir büyü yoksa isteksiz isteksiz gidiyorsan işe, çürümüşse bütün heyecanların, ciddi bir toplantının ortasında bir bebeğin gülüşü gelmiyorsa aklına bir kapı önünde posta kutusu bile olamazsın.

Bu parçada “büyü” sözcüğünün kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14

I. Uçağımız kalkmak üzere, yerlerinizi alın.

II. Ablam, sofrayı hazırlamak üzere mutfağa gitti.

III. Fotoğrafta da görüldüğü üzere, bu evler çok güzel.

IV. Yeni çıkan dergileri almak üzere dışarı çıktı.

V. Birkaç gün içinde geri getirmek üzere defterimi alabilirsin.

“Üzere” sözcüğü, yukarıdaki cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?

Soru 15

“Dökülmek” eylemi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamının dışında (mecaz) kullanılmıştır?

Soru 16

I. İşlerini sonraya bırakırsan olacağı budur.

II. Şunların hepsini sana 15 TL’ye bırakırım.

III. Bırakın da kendi sorunlarımızla biz uğraşalım.

IV. Eldivenleri nereye bıraktım, hatırlamıyorum.

V. Bütün malını mülkünü bir hayır kurumuna bırakmış.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde “bırakmak” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

Soru 17

I. Görevliler, kapanan yolu yarın açacakmış.

II. Başına gelen olayı annesine de açmış.

III. Bu konuyu biraz daha açar mısınız?

IV. Örtüyü açarken heykele zarar verdiler.

V. Başkanlığa aday olma fikrimi arkadaşlara açtım.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde “açmak” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

Soru 19

I. Hadi tutalım babasının bir günahı vardı, çekti.

II. Siz gelinceye kadar bebeği ben tutarım.

III. Şu yağan kar bir tutsun, seyret sen ertesi gün çocukları.

IV. Ondan gelen yanıt, benim kendi bulduklarımı tuttu.

V. Üç kişi tutarmış da yine de onu pencerenin önünden çekemezlermiş.

“Tutmak” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcüğün yerine kullanılmıştır?