Sözel Mantık Testi 3
Soru 1

1. ve 3. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 

Bir okul servisiyle evlerine dönen Murat, Çetin, Serkan, Aslı, Ahmet, Suna ve adlı öğrencilerin servisten indikleri duraklarla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

  • İlk durakta Çetin inmiştir.
  • Serkan, Murat’tan önce inmiştir ve aralarında bir kişi vardır.
  • Son kişiden önce Ahmet inmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Soru 2

I. Murat
II. Serkan
III. Suna
Bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangileri 4. durakta inmiş olamaz?

Soru 3

I. Aslı
II. Suna
III. Serkan
Murat son durakta inmişse yukarıdakilerden hangilerinin kaçıncı durakta indiği kesin olarak söylenemez?

Soru 4

4. ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 

X, Y, Z, T, K, L, M ve N kişileri 4 katlı ve her katında iki daire olan bir binada oturmaktadırlar. Bunların oturdukları daireler ile ilgili şunlar bilinmektedir.

  • X, L nin altında, N de M nin üstündedir.
  • T ile N aynı hizada, L ile Y farklı hizada oturmaktadırlar.
  • Z ile Y karşılıklı dairelerde oturmaktadırlar.
  • T, 1. katta K ise 3. katta oturmaktadırlar.
  • X ile N arasıda iki kat vardır.

Bu bilgilere göre, 2. katta kimler oturmaktadır?

Soru 5

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 3.katta oturmaktadır?

Soru 6

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 7

Bu bilgilere göre K nın alt katında kim oturmaktadır?