Türk İslam Tarihi Testi 2
Soru 1

Artuklular zamanında yaşamış denge bilimi olan "Sibernetiğin" kurucusu olan bilgin kimdir?

Soru 2

Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan Alparslan Dönemi'nde Gürcistan üzerine iki sefer düzenlenmiş ve bölge toprakları ele geçirilmiştir.

Bu gelişmelere bakılarak,

I. Kafkasya bölgesinde siyasi denetim sağlanmıştır.
II. Büyük Selçuklu Devleti'nin egemenlik alanı genişlemiştir.
III. Ülkede merkezi otoritenin korunması kolaylaşmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 3

Anadolu'daki Türk varlığına son vermek isteyen Bizans, 1071 yılında kalabalık bir ordu ile Selçukluların karşısına çıkmış, fakat yenilgiye uğramıştır.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 4

Türklerin İslamiyet’e geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisi kültürel hayatlarında bir sanat kolu oluşturacak derecede önem kazanmıştır?

Soru 5

Türk mimarisinde,

I. Külliye
II. Medrese
III. Kümbet

türü yapılardan hangileri “anıtmezar” niteliğindedir?

Soru 6

-İlk Türk-İslam Devleti olan Karahanlıların resmi dili Türkçedir.
-Gazneliler, Arapçayı resmi dil olarak benimsemişlerdir. 
-Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça, medreselerde eğitim Arapça yapılıyordu.
-Osmanlılarda ise Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı olan Osmanlıca kullanılmıştır.

Bu açıklamaları dikkate alarak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 7

Büyük Selçuklular zamanında, edebiyat alanında önemli gelişmeler olmuştur. Türk sultanlarının himayesi sayesinde İran edebiyatının pek çok seçkin siması yetişmiştir. Selçuklular Devri’nde üstün bir seviyeye ulaşan Farsça edebiyat dili olarak rağbet görmüş, Arapça bilim dili olarak kalırken, Türkçe konuşma dili olarak kullanılmıştır.

Bu parçaya göre, çıkarılabilecek en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

Döneminin şartları içinde oldukça profesyonel sayılabilecek güçlü bir yapıya sahip olan Gazne ordusu, çok kısa sürede tümüyle savaşa hazır olabilecek bir durumdaydı.

Gazne ordunun bu özelliğinin,

I. yeni topraklar elde edilmesi,
II. devletler arası alanda siyasi etkinlik sağlanması,
III. yaşanabilecek isyanlara karşı devlet otoritesinin korunması

çabalarından hangilerini engellediği söylenemez?

Soru 9

Karahanlılar döneminde yaşamış olan Edip Ahmet Yükneki'nin yazmış olduğu eser hangidir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi'ne ait medreselerden biri değildir?