Türkiye Tarihi Testi 2
Soru 1

Aşağıdaki beyliklerden hangisi denizcilikle uğraşmamıştır?

Soru 2

Aşağıdaki beyliklerden hangisinin kurulduğu yer yanlış verilmiştir?

Soru 3

-İlk beyliklerin en güçlüsüdür.
-Tokat, Kayseri, Malatya civarında kurulmuştur.
-Yağıbasan Medresesini kurmuştur.
-Kayseri Ulu Cami ve Tokat Çukur Medreseyi inşa etmişlerdir.

Özellikleri verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklularında şeri yargı sisteminin başında bulunan görevlinin adıdır?

Soru 5

Anadolu Selçukluları Döneminde, aşağıdakilerden hangisinin ticaretin gelişmesinde etkili olduğu savunulamaz?

Soru 6

I. Miryokefalon
II. Malazgirt
III. Kösedağ

Yukarıdaki savaşlardan hangileri Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerinde etkili olmuştur?

Soru 7

Batılılara İslam medeniyetini yakından tanıma olanağı sağlayan Haçlı Seferleri, Avrupa’da birçok değişim ve gelişime ortam hazırlamıştır.

Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin, Avrupalılar açısından olumlu gelişmelerden biri olduğu söylenemez

Soru 8

Gevher Nesibe Darüşşifası aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde yapılmıştır? 

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde padişah iradesini yansıtan belgelerden biri değildir?

Soru 10

Aşağıdaki Türk İslam Devletlerinden hangisi Haçlılarla mücadele etmemiştir?

Soru 11

Anadolu Selçuklularında, hükümdarın başkentte olmadığı zamanlarda ona ait işleri aşağıdakilerden hangisi yürütürdü?

Soru 12

Anadolu Selçukluları,

I. Sinop,
II. Alanya,
III. Trabzon

limanlarından hangilerinde tersane kurmuştur?

Soru 13

Anadolu Selçuklularında ordunun yiyecek, giyecek, teçhizat ve maaş işleriyle ilgilenen divan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14

I. Yönetici aile bireylerinin devleti yönetme hakkının olması
II. Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi
III. Hükümdarların bilim adamlarının yanında eğitim görerek yetişmesi

Yukarıdakilerden hangilerinin, Anadolu Selçukluları’nda saltanat kavgalarına neden olduğu savunulabilir?

Soru 15

I. Aydınoğluları
II. Menteşoğluları
III. Karamanoğulları

Yukarıdaki beyliklerden hangilerinin donanmaları vardı?