Yararlı ve Zararlı Cemiyetler Testi
Soru 1

Yukarıdaki haritada işaretli yerlerde kurulan zararlı cemiyetler hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

Soru 2

I. Trakya Paşaeli Cemiyeti: Trakya’nın Yunanlılar tarafından işgalini önlemek amacıyla kurulmuştur.
II. Kilikyalılar Cemiyeti: Çukurova Bölgesi’ni Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgalini önlemeyi amaçlamıştır.
III. Millî Kongre Cemiyeti: Türklere yönelik gerçek dışı yayınlara belgelerle cevap vermeyi ve millî kuvvetleri bir çatı altında toplamayı hedeflemiştir.

Yukarıdaki cemiyetlerden hangisinin kuruluş amacı Mustafa Kemal’in “topyekûn” mücadele fikrine uygundur?

Soru 3

I. Pontus Cemiyeti 
II. Makabi Cemiyeti 
III. Taşnak-Sütyun Cemiyeti 
IV. Alyans-İsrailit Cemiyeti

Yukarıda verilen cemiyetlerden hangisi ya da hangileri Filistin’de bir Yahudi devleti kurmayı amaçlamıştır?

Soru 4

I. Teali - İslam Cemiyeti
II. Kürt Teali Cemiyeti
III. Wilson Prensipleri Cemiyeti
IV. İngiliz Muhipleri Cemiyeti

Yukarıda verilen cemiyetlerden hangisi ya da hangileri manda ve himayeyi savunmuşlardır?

Soru 5

I. Çukurova bölgesinin Fransızlar tarafından işgalini ve Ermenilerin bölgedeki olumsuz faaliyetlerini engellemek için kuruldu.
II. İzmir ve Doğu Trakya’nın Yunanistan’a katmak için Rum Patrikhanesi tarafından İstanbul’da kuruldu.
III. Doktor Esat Paşa tarafından Türklerin haklı davasını basın-yayın yoluyla dünyaya duyurmak için İstanbul’da kuruldu.

Yukarıda verilen "Milli varlığa yararlı ve zararlı" cemiyetlerin isimleri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

Soru 6

- Doktor Esat Paşa tarafından kurulan bu cemiyet, Türkler hakkında dünyada yapılan olumsuz propagandaya basın-yayın yoluyla karşı koymaya çalışan milli bir cemiyettir.
- Adana ve çevresini Ermeni çetelerine karşı korumak için kurulan milli bir cemiyettir

Açıklamaları yapılan yaralı cemiyetler hangileridir?

Soru 7

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Rumların bölgede yaptıkları isyanlara ve Yunanların işgaline karşı kurulmuştur. Bölgenin kültürel, ekonomik, nüfus bakımından Türklere ait olduğunu tarihi belgelerle ispatlamak için çalışmalar yapmıştır. Edirne’de iki defa kongre yaparak silahlı direniş kararı almış, gerekirse yerli halktan asker toplanabileceğini ilan etmiştir.

Buna göre Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti;

I. Bölgenin Türklere ait olduğunu ispat etmeye çalışmıştır.
II. Bölgesel nitelikte kongreler yapmıştır.
III. İşgallere karşı silah kullanılabileceğini belirtmiştir.
IV. Askere alma işlemlerini zorunlu hale getirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 8

I. Trakya Paşaeli Cemiyeti
II. Kilikyalılar Cemiyeti
III. Wilson Prensipleri Cemiyeti
IV. Milli Kongre Cemiyeti
V. Mavri Mira Cemiyeti

Yukarıda yer alan cemiyetlerden hangileri Milli Cemiyetlerdendir?

Soru 9

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin işgallere karşı yayınlamış olduğu gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Halide Edip Adıvar ve bazı önemli aydınların yer aldığı ve milli varlığa ters düşen cemiyetlerden biri olarak da bilinen grup aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

I. Mavri Mira Cemiyeti 
II. Alyans - İsrailit Cemiyeti 
III. Hınçak - Taşnak Cemiyeti 
IV. Kordos Cemiyeti 

Yukarıda verilen cemiyetlerden hangileri "Rumlar" tarafından kurulmuştur?

Soru 12

İşgallerden sonra kurulan Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri için; 

I. Bölgesel kuruluşlardır. 
II. Temsil Heyetine bağlıdırlar. 
III. Erzurum Kongresi'nde tek çatı altında toplanmışlardır. 

Yukarıdaki özelliklerden hangileri söylenemez?