Yararlı ve Zararlı Cemiyetler Testi 2
Soru 1

İşgallerdeki sonra kurulan aşağıdaki cemiyetlerden hangisi, gerekirse Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız bir devlet kurmayı amaçlamıştır? 

Soru 2

Milli Cemiyetler en çok aşağıdaki şehirlerden hangisinde kurulmuştur?

Soru 3

Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin öncelikle Mavi Mira Cemiyeti'nin çalışmalarına karşı kurulduğu savunulabilir?

Soru 4

– İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir.
– Türk topraklarının işgalini kolaylaştırmışlardır.
– Bağımsız devlet kurmayı amaçlamışlardır.

Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi kuruluş amacı dik­kate alındığında yukarıda verilenlerle bağdaşmaz?

Soru 5

I. Bizans imparatorluğu’nu yeniden canlandırmak
II. Rumları silahlandırarak çeteler kurmak
III. Yunan Ordusuna yardımcı olmak

gibi amaçları gerçekleştirmeye çalışan ce­miyet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hüküme­ti’nin desteklediği cemiyetlerden biridir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi "Ermeniler" tarafın­dan kurulan cemiyetlerden biridir?

Soru 8

Milli varlığa düşman "Osmanlıcı -Hilafetçi" cemiyetlerden hangisi Wilson İlkelerine dayanarak bağımsız bir devlet kurmayı amaçlamıştır?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinin Milli cemiyet­lerin kurulmasında diğerlerindendaha faz­la etkili olduğu söylenebilir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Milli Cemiyetler içinde yer almaz?