Yazım Kuralları Testi
Soru 1

İkiz hayaletler gibi yürüdük
Elele yanyana bir bahar günü
Gece bir tepeden seyir ettik büyük
Yıldızların suya döküldüğünü
Bu dizelerde kaç yazım yanlışı yapılmıştır?

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Soru 3

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yazım yanlışı yoktur?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yazım yanlışı yoktur?

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yardımcı eylemin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

Soru 6

Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “de” bağlacı, “-de” eki gibi yazılarak yazım yanlışı yapılmıştır?

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “-ki” eki ya da “ki” bağlacının yazımı yanlıştır

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, ünsüz benzeşmesine uyulmadığı için yazım yanlışı yapılmıştır?

Soru 11

Erzurum’lu  Emrah (ölm. 1854)’ın,  Erzurum’un  Tambura köyünde doğduğu söylenmektedir.

       I.                                 II.                             III.
Anadolu’da  Sivas, Kastamonu, Sinop, Konya gibi birçok şehirde dolaşmış, Niksar’da  ölmüştür.

  IV.                                                                                                                                    V.

Kesme işareti, bu parçadaki numaralanan sözcüklerin hangisinde yanlış, kullanılmıştır?

Soru 12

Bu akşam keyfimiz yerinde
Günlük dertlerden sıyrılmışız
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen ses özelliği, aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

Soru 13

Üçüncü kişi iyelik eki alan sözcüklerin sonuna “ile” getirilince, araya “y” koruyucu ünsüzü girer ve “ile”nin başındaki “i” ünlüsü düşer. Eklesen “ile”, büyük ünlü uyumuna uyar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu kurala örnek olabilecek kullanım yoktur?

Soru 14

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, “ünsüz yumuşaması” için bir örnek vardır?

Soru 15

I. Kulak verki havasında bahçemizin 
II. Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden 
III. Bir türkü söylenmekte kendiliğinden 
IV. Nasıl dinlersen öyle, şen veya hazin 
V. Dinledikçe ömrün artar, öyle güzel! 

Bu parçadaki numaralanmış dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?