Yazım Kuralları Testi 2
Soru 1

"Gökbilim ve coğrafya ile ilgili konuların anlatı­mında, dünya ile öteki gezegen adları, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle yazılır."

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük harf­lerin kullanımı ile ilgili bir yazım (imla) yanlışı vardır?

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Soru 5

"Gök bilim ve coğrafya ile ilgili konuların anlatımında, dünya ve öteki gezegen adları, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle başlar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

Soru 6

(I) Sicilya açıklarında yer alan Malta, stratejik öneme sahip. (II) Bu yönüyle Akdeniz'de hüküm süren tüm medeniyetlerin gözdesi olmuş yüzyıllarca. (III) Kendisine dostça ya da düşmanca yolu düşmüş medeniyetlerin kültürel mirasını da bünyesine serüvenine devam etmiş. (IV) Şimdiyse sırtlandığı bu zengin tarihiyle açık denizin mavi sularında değerli bir inci olmayı hakediyor. (V) Bence burada ortaya çıkan tarihi miras, ardı sıra gelen kuşakları sarıp sarmalayacak.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisine bir yazım yanlışı vardır?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi"nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?