Yazım Kuralları Testi 3
Soru 1

Birkaç örnekte "ki" bağlacı kalıplaştığı için bitişik yazılır: belki, çünkü, sanki, ...,
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

Soru 2

Aşağıdaki birleşik eylemlerden hangisinin bitişik yazılmasının sebebi ötekilerden farklıdır?

Soru 3

"Etmek" yardımcı eylemi aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle eylem oluşturduğunda sözcüğe bitişik yazılmaz?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Soru 5

(I) Oldum olası dramları sevmem. (II) Küçüklüğümde bile sonu mutsuzlukla, hüzünle, gözyaşı ile biten filmleri seyretmezdim. (III) Ama bu filmi çok beğendim. (IV) Film, geri kalmış ülkelerin gerçeğini açık yüreklilikle yansıtıyor. (V) Filmde kömür madenlerinden, karayollarına, çiftliklerden, fabrikalara, limanlardan demir yollarına kadar ucuz iş gücü olarak görülen ve sömürülen insanların trajedisine yer veriliyor. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

Soru 11

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Soru 12

Aşağıdakil cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?