Yazım Kuralları Testi 4
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Soru 6

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?   

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili bölümlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

Soru 12

 (I)Kapanmayan gözlerim duvarlarda (II)gezerken

(III)Birden bire, (IV)kıpkızıl (V)birkaç satırla yandı.

Numaralanmış sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

Soru 13

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Soru 14

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Soru 15

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

Soru 16

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır?