Cümlenin Ögeleri Test 1
Soru 1

Cümlelerin çoğu yüklem ve özneden oluştuğu için bu iki öge cümlenin temel ögeleri olarak adlandırılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece temel ögelerden oluşmuştur?

Soru 2

Özne ve yüklem cümlenin temel ögelerini oluştururken zarf tümleci, yer tamlayıcısı ve nesne cümlelerin yan ögeleri olarak adlandırılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel ögeler dışında herhangi bir yan öge vardır?

Soru 3

Türkçe söz dizimine göre yüklemler cümlenin sonunda yer alır. Günlük konuşma dilinde ve sanatsal metinlerde yüklem bazen cümlenin herhangi bir yerinde de olabilir.

Yalnızca bu bilgiye dayanarak aşağıdaki cümlelerin hangileri bir sanatsal metinden alınmış olabilir?

I.Bu ağaç nemli ortamları sever.
II.Aslında bir alıştırmadır umut.
III.Gelmiş geçmiş en yaşlı insandı.
IV.Balık çıkmadığı zaman yanaşmıyorlar temizliğe.

Soru 4

Cümlede bazı sözcükler, başka sözcüklerle anlam ilişkisine girerek söz öbekleri oluştururlar.Cümlenin ögeleri bulunurken söz öbekleri parçalanamaz.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeleri ayırmada bir hata yapılmıştır?

Soru 5

Özne, bir cümlede bildirilen işi yapanı belirtirken nesne, cümlede yapılan işten etkileneni belirtir.

"Çiçekleri suladı." cümlesinde altı çizili sözcük nesne iken "Çiçekler açtı." cümlesinde altı çizili sözcük öznedir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapılan işten etkileneni bildirir?

 

Soru 6

Yer Tamlayıcısı, -e, -de, -den eklerini alarak yönelme, bulunma ve ayrılma ifade eden cümle ögesidir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde -e, -de, -den eklerininden birini aldığı halde yer tamlayıcısı görevinde kullanılmamış bir sözcük vardır?

Soru 7

Zarf Tümleci, yüklemin bildirdiği işi, hareketi veya oluşu zaman, durum, miktar, sebep anlamları katarak tamamlayan cümle ögesidir.

7, 8, 9. soruları yukarıdaki bilgiden hareketle çözünüz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümlecinin cümleye durum anlamı kattığı söylenebilir?

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümlecinin cümleye zaman anlamı kattığı söylenebilir?

Soru 9

Yukarıdaki bilgiden hareketle aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?