Cümlenin Ögeleri Test 2
Soru 1

Ara sözleri, cümlenin herhangi bir yerine ekleyip cümlenin herhangi bir ögesi hakkında bilgi vermek için açıklayıcı olarak kullanabiliriz.

"Üç gün önce, cuma günü, sahile gittik." cümlesinde "cuma günü" söz öbeği "üç gün önce" ögesinin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz farklı bir ögenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır?

Soru 2

Türkçe cümlelerin doğal akışında vurgulu kelime genellikle yüklemden önce gelir.

Yükleme en yakın ögeyi bulduğumuzda vurgulan ögeyi de tespit etmiş oluruz.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir öge vurgulanmıştır?

 

Soru 3

Deyimler, Türkçenin önemli söz öbeklerinden biridir.Söz öbekleri parçalanamayacağından cümleleri ögelere ayırırken deyimleri doğru tespit etmek gerekir.

Yukarıdaki bu bilgiye dayanarak aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin yanlış tespit edildiğini  söyleyebiliriz?

I.Hepsi bu eleştirileri kulak ardı ediyor.
II. Birden oraya gitmesi gerektiği aklına esti.
III.İnsanların söylediklerine kulak misafiri oluyor.
IV.Ona olanları anlatana kadar anam ağladı.

Soru 4

Yüklemi isim veya isim soylu olan cümleler çoğunlukla yalnızca temel ögelerden oluşur.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca temel ögelerden oluşmuştur?

Soru 5

Türkçe cümlelerde öznenin cümlede sözcük olarak bulunması şart değildir. Yüklemin çekiminden hareketle öznenin kim olduğu anlaşılabilir. 

Bu duruma gizli özne adı verilir. Gizli özne, gerçek özne gibi yükleme sorulan sorularla bulunur.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmıştır?

Soru 6

Sanatsal metinlerde bazen özneyi oluşturan söz öbeğinin arasına başka sözcükler girebilir.Örneğin, "Bir kadının suya değiyor ayakları." cümlesinin öznesi bir kadının ayakları söz öbeğidir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde özneyi oluşturan söz öbeğinin arasına başka bir öge girmiştir?

Soru 7

Köşklerin camlarına çarparak, çamların tepelerinden aşarak kızgın bir kartal mehâbetiyle dağların sırtlarından uçan bu sesten ürken bir küme güvercin, karşıki çamlıktan havalandı.

Yukarıdaki cümlenin öznesi aşağıdaki söz öbeklerinden hangisidir?

Soru 8

Nesne cümlede fiilden etkilenen ögedir. Yani yapılan iş ile nesne arasında bir ilişki vardır. Bu yüzden nesne, yalnızca yüklemi fiil olan cümlelerde bulunur.

Sadece yukarıdaki açıklamayı dikkate alarak, aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur diyebiliriz?