Cümlenin Ögeleri Test 3
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece temel ögelerden oluşmuştur?

Soru 2

"Çebi Efendi, elleri arkasında, dalgın, mesut, saatlerce yürüdü."

Yukarıda alıntılan cümlenin ögeleri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz öbeği diğerlerinden farklı bir öge olarak kullanılmıştır?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem söz öbeğinden oluşmamıştır?

Soru 5

I.     Kedi ve köpeklere barınak yaptık.
II.    Yarışmaya kırmızı elbise ile katılacak.
III.   O söylenenlere pek kulak asmazdı.
IV.   Arkadaşına ders notlarını verdim.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinin öge dizilişi "Özne - Yer Tamlayıcısı - Zart Tümleci- Yüklem" şeklinde sıralanmıştır.

 

Soru 6

Ders çalışmak için .............................................

Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa öge dizilişi " Zart Tümleci - Belirtisiz Nesne - Yüklem" şeklinde olur?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir öge vurgulanmıştır?

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili öge özne değildir?

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili bölüm zarf tümleci değildir?

Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir?