Cümlenin Ögeleri Test 4
Soru 1

"Erken kalktığım açık, bulutsuz sabahlar bana çocukluğumu hatırlatır."

Yukarıda alıntılanan cümlenin öge dizilişi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 2

 "Anneme arkadaşımı görmek istediğimi söyledim"

Yukarıda alıntılan cümlenin öge dizilişi aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge dizilişi ile özdeştir?

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz öbeği değildir?

Soru 5

"Okumak, insanlığın en önemli ihtiyacıdır." cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yanlış gösterilmiştir?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir öge vurgulanmıştır?

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge sayısı diğerlerinden fazladır?

Soru 9

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ögelere ayırmada bir yalışlık yapılmıştır?

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem çekimli fiildir?

Soru 11

"Mavi, bulutsuz, deniz gibi bir gökyüzü bu."

Yukarıda alıntılanan cümlede altı çizli söz öbeği cümlenin hangi ögesidir?

Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi isimdir?