Fiilde Çatı Test 1
Soru 1

İsim cümlelerinin yüklemlerinde fiil bulunmaz. Bu yüzden isim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz.

Yukarıda yer alan bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?

Soru 2

Nesne alabilen fiiller, geçişli fiil; nesne alamayan fiiller geçişsiz fiil olarak adlandırılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir fiildir?

Soru 3

Fiil cümlelerinde fiili gerçekleştiren, işi yapan öge öznedir.Bir cümlede işi yapan öznenin kendisi ise o cümlenin yüklemi etken bir fiildir. Cümlede işin başkası tarafından yapılma anlamı varsa cümlenin yüklemi, edilgen çatılı bir fiildir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edilgen çatılı bir fiildir?

Soru 4

Bir cümlede nesne yoksa bile o cümlenin yüklemi nesne alabilen bir fiil ise, cümlenin yüklemi geçiş bir fiildir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir fiil olduğu halde cümlede nesne bulunmamaktadır?

Soru 5

Yazar son romanında başka bir dünyanın kapısını aralıyor. Romanda mekan olarak Umber Geçidi adlı bir yer seçilmiş. İki kitanın birleştiği bu yeri yazar, sanki gerçekte varmış gibi sahici bir dille anlatıyor. Bu yerde yaşayan canlılar ise dış görünüşleri her ne kadar insanlara benzese de taşıdıkları farklı özellikler, onları bizlerden ayırıyor. Umber Geçidi farklı bir dünya. Bu sıra dışı dünyayı akıcı bir dil ile anlatan yazar, fantastik romana farklı bir soluk getiriyor.

5. 6. ve 7. soruları yukarıdaki metinden hareketle cevaplayınız.

Metinde yer alan yüklemi etken çatılı cümlelerin sayısı, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi metnin ikinci cümlesi için söylenemez?

Soru 7

Metinde yer alan cümleler ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?