Fiilde Çatı Test 2
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne - yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edilgen çatılı bir fiildir?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen çatılı bir fiil yoktur?

Soru 5

Aşağıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde eylemi kimin yaptığı belli değildir?

I. Afrika'dan ağaç işleri satın alındı.
II. İyice düşünüp kararlarını gözden geçirdi.
III.Düşman askerlerine geçit verilmedi.
IV. İri bir süvari karşısına geldi.

Soru 6

"Yaptıkları el işlerini pazarda sattılar."

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali aşağıdaki cümlelerden hangisidir?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli bir fiil vardır?

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklem olan fiilin çatısından dolayı nesne alamaz?

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne - yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisi nesne alamaz?

Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişsiz bir fiildir?

Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi etken ve geçişli çatı özelliği taşımaktadır?