Fiilde Çatı Test 3
Soru 1

Arkadaşlarının hepsini partiye davet etti.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne - yüklem ilişkisi bakımından yukarıdaki cümle ile özdeş değildir?

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen çatılı bir fiil kullanılmıştır?

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir fiildir?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişli fiil olduğu halde cümlede nesne yoktur?

Soru 5

I. Sarı çizgileri geçmek yasaklandı.
II. Annesinden yadigar kalan kolyesini çıkardı.
III. Olan bitenlere oldukça üzüldü.
IV. Onun yeni romanı da çok beğenildi.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde eylemi kimin yaptığı belli değildir?

Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranabilir?

Soru 7

Radyonun gürültüsü onu büsbütün hiddetlendirdi.

Bu cümledeki altı çizili fiilin çatı özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işi başkasına yaptırma anlamı vardır?

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işi karşılıklı yapma anlamı vardır?

Soru 10

(I) İki fırından birisi yarım saat içinde yakılıp hazırlanacaktı. (II) Bu fırınlarda kar altındaki kasaba
için ekmek yapılacaktı. (III) Fırıncı ustaları ve çırakları odunların ödünde toplandılar. (IV) Bir saat
içerisinde ekmekler hazırlanmıştı.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde edilgen çatılı bir fiil yoktur?

Soru 11

(I) Hızla ayağa kalktı. (II) Anbardan gelen sesleri işitti. (III) Dışarı çıktı ve onu bekleyen atına bindi. (IV) Anbara doğru ilerledikçe korkusu da geçti.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin yüklemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?