Fiilimsiler Test 1
Soru 1

"Öğrenciler koştu." cümlesinde "koştu" sözcüğü çekimli bir fiildir  ve cümlenin yüklemidir.
"Koşan öğrencileri uyardı." cümlesinde "koşan" sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte sıfat görevinde olduğu için sıfat - fiildir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat - fiil kullanılmıştır?

Soru 2

"İnsanlar konuşuyor ve ona doğru geliyordu." cümlesinde "konuşuyor" ve "geliyordu" sözcükleri fiildir ve cümlenin yüklemidir.

Bu cümleyi, "Konuşan insanlar ona doğru geliyordu." biçiminde de kurabiliriz. "Konuşan" sözcüğü bu durumda artık bir fiil değil fiilimsidir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

Soru 3

Fiil gök ve gövdelerine isil - fiil ekleri getirilerek isim - fiiller yapılır. Türkçede isim - fiil ekleri "-ma, -ış, -mak" ekleridir. İsim - fiiller fiillerin adlarını bildirirler ve cümlede isim görevinde kullanılırlar.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim - fiil kullanılmıştır?

Soru 4

Bazı sözcükler isim - fiil eki aldığı halde kalıplaşarak bir varlığın, kavramın ismi olurlar. "Dondurma yemek istiyor." cümlesindeki "yemek" sözcüğü, isim - fiil iken "Bu yemek çok güzeldi" cümlesinde "yemek" sözcüğü isimdir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi eki aldığı halde bir varlığı karşılayan sözcük vardır?

Soru 5

Zarf - fiiller, fiillerin durumunu veya zamanını bildirerek cümleye durum ya da zaman anlamı katarlar. Zarf - fiilin cümleye kattığı anlam fiile "Nasıl?" ve "Ne zaman?" soruları yöneltilerek bulunabilir.

5. ve 6. soruları yukarıdaki açıklamaya göre çözünüz.

Açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf - fiil cümleye durum anlamı katmıştır?

Soru 6

Açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf - fiil cümleye zaman anlamı katmıştır?

Soru 7

"Gömleğin bir kolu yırtılmış." cümlesinde "yırtılmış" sözcüğü fiildir ve aldığı -mış eki zaman ekidir. "Bana yırtılmış gömlek sattılar." cümlesinde ise -mış eki sıfat - fiil ekidir ve "yırtılmış" sözcüğü bu cümlede sıfat - fiil olarak kullanılmıştır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde -miş eki almış kelime sıfat - fiildir?

Soru 8

Sıfat - fiil ekleri ile haber kipi (zaman) ekleri birbiri ile karıştırılmamalıdır. Sıfat - fiil eki almış sözcükler cümlede sıfat görevinde kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ecek, -acak eki eklendiği sözcüğü sıfat - fiil yapmıştır?