Fiilimsiler Test 2
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim - fiil yoktur?

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi mevcuttur?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim - fiil yoktur?

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?

Soru 6

Kitaplar, altına bir bez parçası bile yayılmadan pazara çıkarılıyor.

Bu cümlede kullanılan fiilimsinin özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf - fiil yoktur?

Soru 8

Yukarılardan derinlere inen, serin aydınlıkta uyanıvermek,günün mavi ve yeşil oyunları içinde kuyruk oynatmak, göğe doğru fırlamak...

Yukarıda alıntılanan metinde kaç tane fiilimsi vardır?

Soru 9

Aşığadaki cümlelerin hangisinde sıfat - fiil vardır?

Soru 10

Türkiye'de kitap kadar hakarete uğrayan hiçbir mal yoktur.

Yukarıdaki cümlede kullanılan fiilimsinin özdeşi aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?

Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim - fiil vardır?

Soru 12

Evvela Mısır Çarşısı'na kadar gitmek lazım.

Yukarıda verilen cümlede kullanılan fiilimsinin özdeşini bulunuz.