Sözcükte Anlam Test 1
Soru 1

Kavram alanı ifadesi varlıkların ortak özelliklerini
cins ve türlerini kapsayan, sınıflandıran bir ifadedir.

Örneğin çam, meşe ve kavak sözcüklerin ortak  özelliği "ağaç" olmalarıdır. Bu sözcükler "ağaç" kavram alanına dahildir.

Yukarıda yer alan bilgiye göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir kavram alanına girer?

Soru 2

Sözcüklerin birçoğu kavramların ve nesnelerin isimlerini karşılamak için üretilmiştir. Kavramlar, duyularımızla algılanamazken nesneler ise duyu organlarımız tarafından algılanabilir.

Bu yüzden kavramları karşılan sözcükler soyut, nesneleri karşılayan sözcükler somut anlamlı kabul edilir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün soyut anlamlı olduğu söylenebilir?

Soru 3

Bir sözcük bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayacak şekliyle kullanılırsa terim anlamıyla kullanılmış olur.

Örneğin "perde" sözcüğü bir tiyatro terimi olabileceği gibi temel anlamı ile "pencereye çekilen örtü" anlamında da kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kök" sözcüğü terim anlamı ile kullanılmamıştır?

Soru 4

Sözcükler, kullanıldıkları cümlenin bağlamına göre farklı anlamlar ifade ederler. Birçok sözcüğün birden fazla anlamı olduğundan sözcüklerin gerçek, mecaz, terim gibi anlam özellikleri bulunur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "burun" sözcüğünün kazandığı anlam özelliği yanlış belirtilmiştir?

Soru 5

"Türklerin atı evcilleştirmesi çok eskiye dayanır.

Yıllarca atlar Türklere yoldaşlık etmişlerdir.
      I                                    II

Dîvânu Lugâti't-Türk'te at sözcüğü "Türk'ün kanadı" şeklinde anılır.

Bu söz, Türkler için atın ne kadar değerli  olduğunun kanıtı niteliğindedir.
                                                                 III                               IV

Yukarıda alıntılan parçada numaralandırılmış sözcüklerin sözlük anlamı aşağıda karışık olarak verilmiştir:

• Kıymetli
• Delil
• Sene
• Vatandaş

Buna göre numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

Soru 6

Dilimize yerleşmiş yabancı sözcüklerin Türkçesi varsa bu sözcüklerin Türkçesini kullanmalıyız.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır? 

Soru 7

"İnsanların doğada duyduğu sesleri taklit ederek türettikleri sözcüklere, yansıma sözcükler denir."

Fokur fokur kaynağan çaydanlığın sesini işitince mutfağa yöneldi. Çaydanlığın demliğine biraz çay koymak için tel dolaba uzandığında lambanın pır pır edip durduğunu fark etti. Evdeki tüm eşyaların kendisi gibi ağır ağır yaşlandığını düşündü. Kendi de eski püskü bir eşyaydı artık.

Yukarıdaki parçada geçen yansıma sözcükler hangi şıklarda doğru verilmiştir?

Soru 8

Türkçede bazı ikilemeler karşıt anlamlı sözcüklerin tekrarı ile oluşur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya uygun olmayan bir ikileme kullanılmıştır?