Sözcükte Anlam Test 2
Soru 1

"Kopmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Kolyesinin ucu koptu." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 2

"Son okuduğum romanda bir çocuğun maceraları anlatılıyordu."

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki cümlede yer alan altı çizili sözcüğün eş anlamlısı vardır?

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?

Soru 4

"Kök" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

Soru 5

(I) Uçak yavaşça yerden yükseldi.
(II) İş yerinden herkesten çabuk yükseldi.
(III) Onun ders notları bu yıl iyice yükseldi.
(IV) Gözümüzde bu davranışıyla yükseldi.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerde "yükselmek" sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

Soru 6

Gülüşün ince, kıvrak, şensin
                   I        II          III
Bir selam vermeden geçersin.
         IV

Yukarıdaki dizelerde numaralandırılmış sözcüklerin hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "doğru" sözcüğü terim anlamı ile kullanılmıştır?

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş bir sözcük kullanılmamıştır?

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?

Soru 10

"Vardım keşan iline." cümlesindeki "var" sözcüğünün eş seslisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmamıştır?

Soru 11

"Baş" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bir şeyin başlangıcı" anlamında kullanılmıştır?

Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "boğmak" sözcüğü, "bunaltmak, sıkmak" anlamında kullanılmıştır?