Sözcükte Anlam Test 3
Soru 1

"Kaçmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Hırsız birini yaralayıp kaçmış." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılan bir sözcük yoktur?

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geçirmek” sözcüğü “bir şeyi bir yerden başka yere taşımak” anlamında kullanılmıştır?

Soru 4

"Ben karasal iklimin olduğu bir şehirde büyüdüm.
                 I
Yazları kurak, kışları ise ayaz olurdu. Bu yüzden
                II
evler kerpiçten yapılırdı. Ne zaman kerpiç bir ev
              III
görsem içim sıcacık olur."
                            IV

Bu parçada numaralandırılmış sözcükler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler birarada kullanılmıştır?

Soru 6

    Ne hasta bekler sabahı

    Ne taze ölüyü mezar 

    Ne de şeytan bir günahı 

    Seni beklediğim kadar

                                        Necip Fazıl Kısakürek

Yukarıda alıntılanan dizelerde aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin karşıt anlamlısı yoktur?

Soru 7

 "Misafirleri kapıda karşıladı." cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer almaktadır?

Soru 8

"Öğretmenimiz son günlerde bize çok darıldı."

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sözcüğün yakın anlamlısı yoktur?

Soru 9

"Bu karanlık günlerde aydınlığa çıkmamız yakındır."

Bu cümledeki altı çizili kelimelerin arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur?