Sözcükte Anlam Test 4
Soru 1

"Bu roman, bin sekiz yüzlü yıllarda vatanından göç eden insanların başından geçen olayları anlatıyor. Kaç sene geçerse geçsin, yurtlarına duydukları özlem dinmiyor. Acı tatlı bütün anlatılan olaylar romanı eşsiz bir eser kılıyor."

Yukarıdaki parçada yer alan bazı sözcükler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamlı bir sözcüğe yer verilmiştir?

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yıkmak" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmamıştır?

Soru 4

"Kamp kurmak için yola çıkan beş arkadaş ormanda kaybolduğu için arama kurtarma çalışmalar hemen başlatıldı. Uzun uğraşlar sonucunda beşi de sağ salim bulundu ve ailelerine teslim edildi."

Bir haber metninden alınan bu parçadaki bazı kelimeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 5

• Bardağın ağzında kırık vardı
• Dört yol ağzında buluşacağız.
• Karedeniz ağzı bu oyuncuya çok yakışmış.
• Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

Yukarıdaki cümlelerde ağız sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

Soru 6

     • Aradığı kalemini nihayet buldu.
     • Nihayet kendine uygun bir arkadaş buldu.
     • Islanmış basamağa basınca kendini yerde buldu.
     • Sözlerini akıllıca buldu. 

Aşağıdakilerden hangisi "bulmak" sözcüğünün yukarıdaki cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yay ayraç içerisinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

Soru 8

"Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Kök veya gövdeye getirilen yapım ekleri ile yeni sözcükler üretilir. Bazen de yeni sözcükler üretmek için iki isim bir araya getirilir ve bunlara birleşik sözcükler denir."

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim anlamda kullanılmamıştır?

Soru 9

"Aşağı yukarı on üç yaşlarındaydı."

Altı çizili söz öbeğinin yukarıdaki cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?